Home

 

MIKROTALASNE PEĆI

Mikrotalasna peć je savremen uređaj u kojem se koristi energija mikrotalasa da bi se grejalo bez grejnih tela.

Mikrotalasna
 USA
Mikrotalasna peć 1947.gpd. U Americi preko 90% domaćinstva poseduje MTP
  Nova MTP 
 Mikrotalasna peć 2000.god 
Rusija  Hrana pripremljena u MTP
Rusija je zemlja u kojoj MTP vrlo brzo ulaze u domaćinstva Hrana u samousluzi pripremljena za MTP

Klasična mikrotalasna peć (MTP) je uređaj za termičku obradu hrane i to za: temperiranje, odmrzavanje, blanširanje, dehidraciju i kuvanje. Namenjena je za korišćenje u domaćinstvima, restoranima, bolnicama i drugim ustanovama. Posebne izvedbe namenjene su za industrijsku obradu hrane.

Klasična MTP je uređaj koji zagreva ali sam ne poseduje grejna tela. Ona pretvara delove hrane koja se termički obrađuje u grejno telo za zagrevanje ostalog dela. Na primer, u mesu koje se termički obrađuje, grejna tela postaju u njemu prisutne molekule vode, koje se zagrevaju delovanjem energije elektromagnetskog polja proizvedenog u MTP. Pod delovanjem elektromagnetskog polja, molekule vode rotiraju u sredini koja se suprotstavlja rotiranju, zbog čega se one zagrevaju i postaju grejna tela, koja zagrevaju ostali deo hrane. Prestankom izlaganja hrane elektromagnetskom polju, skoro istog trenutka prestaje rotacija molekula u njoj pa više nama efekta grejnih tela.

MTP je dobila ime po nazivu za elektromagnetska polja koja se u njoj koriste za zagrevanje hrane. To su elektromagnetska polja čija je talasna dužina 12.2 cm (2450 MHz) i spadaju u grupu koja se naziva mikrotalasi. U istu grupu spadaju talasi koji se koriste za mobilne telefone i npr. bežičnu vezu između računara.

Za termičku obradu hrane u MTP mora da se koriste odgovarajuće posude ili ambalaža. One ne smeju da budu metalne niti da sadrže metal. Najčešće su to porculanske posude, posude od odgovarajuće plastike ili vatrostalnog stakla. Kod korišćenja odgovarajuće posude ili ambalaže elektromagnetsko polje prolazi kroz njih ne zagrevajući ih. Zagreva se samo hrana u njima. Posuđe se zagreje vrlo malo i to od zagrejane hrane u njemu.

Prilikom pripreme hrane u MTP ne dodaju se masnoće ni voda. Zbog toga u tako pripremljenoj hrani ima manje masnoća i više minerala i vitamina u odnosu na hranu pripremljenu na klasičan način. U tom pogledu bliža je pripremi hrane na paru.

Zbog načina zagrevanja hrane, MTP troši znatno manje energije i štedi vreme u odnosu na klasične načine pripreme.

S obzirom na to da elektromagnetsko polje, koje stvara MTP da bi se skuvala hrana, može ozbiljno da povredi rukovaoca, posebna se pažnja posvećuje njegovoj bezbednosti. MTP je pod stalnim nadzorom međunarodnih, regionalnih i državnih institucija koje svojim mehanizmima sprečavaju da se u prodaju pusti MTP koja ne zadovoljava zahteve vezane za bezbednost korisnika. Posebno se insistira na zahtevu da isticanje elektromagnetske energije iz MTP ne sme biti veće od dozvoljenog.

Poput automobila, i MTP tokom upotrebe (uz ispravno rukovanje i bez oštećenja) može postati manje bezbedna po rukovaoce i korisnike. Brojnim otvaranjem i zatvaranjem vrata, tokom vremena, smanjuje se pritisak vrata na okvir kućišta i zbog toga se povećava isticanje energije iz nje. Nivo isticanja energije iz MTP mora se povremeno proveravati. Od dinamike upotrebe MTP zavisi koliko često treba da se vrši provera, a preporučuje se da to bude uvek kada se kućište otvara zbog popravke, kada dolazi do jačih udara u kućište, kada su oštećena vrata ili mrežica na vratima ili kada se menjaju vrata.

 

VRSTE MIKROTALASNE PEĆI

 

MTPMTP

Laka (za domaćinstva) MTP

 

Robusna MTP

 

MTPMTP

Samonosiva MTP

 

Ugradna MTP
MTP
MTP za ugradnju u autoprikolicu

 

MTP se mogu grupisati na više načina, neki od njih su:

– prema izdržljivosti na fizička naprezanja: na robusne i lake;

– prema načinu zagrevanja hrane: na klasične (samo elektromagnetskim poljima) i kombinovane (sa grejačima za pečenje i zagrevanjem vrućim vazduhom);

– prema načinu upravljanja režimima rada na: manuelne, elektronske sa i bez memorije i sa veštačkom inteligencijom;

– sa poboljšanim načinom za jednolikim zagrevanjem po celoj zapremini hrane koja se zagreva, na one sa rotacionom tacnom ili sa rotacionim reflektorom;

– prema načinu postavljanja na: samonosive i ugradne;

– prema frekvenciji na koju rade: na one koje rade na 915 MHz (industrijske), 2450 MHz (komercijalne i nekomercijalne – domaćinstva) i 6000 MHz (laboratorijske);

– prema nameni za: industrijske potrebe, komercijalne potrebe, nekomercijalne potrebe i laboratorijske.

Laboratorijska MTPMTP u industriji hrane
Industrijska MTP
Laboratorijska MTP
Mikrotalasni tunel u industriji hrane
Mikrotalasni tunel u industriji (ne hrane)

 

ISKUSTVA SA MIKROTALASNIM PEĆIMA

Zbog dokazane upotrebne vrednosti, u domaćinstvima mnogih zemalja, prisutnija je od veš-mašine, kućnog računara...

 

Prva komercijalna mikrotalasna peć je napravljena 1947.godine, u Americi. To je šezdeset godina iskustva. Razvojem tehnologije izrade i materijala njena cena je postala prihvatljiva za veliki broj domaćinstva što je omogućilo prodor u domaćinstva, restorane, bolnice, vozila i letelice.

Danas u Americi preko 90% porodica u svojim domaćinstvima koristi mikrotalasnu peć. Slično je u Japanu, Kanadi i Australiji i taj procenat je oko 80%. Vrlo visoki procenti su u Nemačkoj, Engleskoj, Francuskoj i drugim razvijenim zemljama. Početkom osamdesetih godina mikrotalasne peći počinju da sve više koriste i u Rusiji i drugim srednje i manje razvijenim zemljama.

Škotska
Za 8 godina u Škotskoj je broj MTP u domaćinstvima porastao za oko 30%

U Škotskoj je 1991. god. 47% domaćinstava imalo MTP, a 1999. god. 78% domaćinstava. Drugi pokazatelj širenja upotrebe MTP je stalni rast procenta hrane koja je pripremljena (za obradu) u mikrotalasnj peći u skoro svim zemljama sveta.

Prodor MTP u domaćinstva pratili su sa dosta pažnje mnogi pojedinci, grupe i institucije u svetu. Posebna pažnja bila je i sada je posvećena bezbednosti korisnika MTP sa aspekta isticanja mikrotalasne energije, kao i mikrobiloške ispravnosti hrane, njene nutricionističke vrednosti i njene toksičnosti. Kao i u mnogim drugim oblastima, u pojedinim slučajevima iznošeni su zaključci koji su se zasnivali na površnom ili nerelevantnom eksperimentu, a išli su iz jedne krajnosti u drugu, od zahteva da se MTP izbace iz upotrebe do apsolutnog negiranja bilo kakve opasnosti. Ovakvi stavovi, posebno kada su poticali iz sredina sa reputacijom ozbiljnih ustanova, vodili su do novih provera i to od strane državnih institucija koje odobravaju upotrebu MTP i nezavisnih laboratorija širom sveta. Zaključak je da je MTP uređaj koji, ako se upotrebljava, kontroliše i održava na ispravan način, može da se koristi u domaćinstvima i organizacijama svih tipova koje se bave termičkom obradom hrane.

Ipak, iako su iskustva vrlo slična u svim zemljama gde se koriste MTP, reakcije nisu u svemu jedinstvene. Reakcije se razlikuju po pitanju kriterijuma koje MTP treba pustiti u promet (prodaju). U Americi i Japanu u prodaju mogu da se puste nove MTP čiji je nivo isticanja pet puti niži nego kod MTP koje moraju da se isključe iz upotrebe. U evropskim i ostalim zemljama sveta mora da bude ispunjen jedan zahtev – da nivo isticanja ne sme biti jednak nivou isticanja mokrotalasne peći koja se isključuje iz upotrebe.

 

PERSPEKTIVE MTP

Način života i dokazana upotrebna vrednost čine ovaj uređaj vrlo perspektivnim

 

Ipak, najbolji pokazatelj upotrebne vrednosti MTP jeste njena potražnja. Ona je značajna i u zemljama poput Italije, gde se tradicionalni način pripreme hrane znatno razlikuje od načina pripreme u MTP, ali i u Rusiji i Švajcarskoj, zemljama poznatim po strogim kriterijumima za zaštitu od elektromagnetskih polja. Kao i kod automobila, pokazuje se da ako uređaj ima istinsku upotrebnu vrednost i ako postoji sistem koji omogućava da se upravlja rizikom koji nosi takav uređaj, on će vrlo brzo biti prihvaćen.

MTP se razvijaju od jednostavnih mehaničkih prema inteligentnim sofisticiranim uređajima velikih mogućnosti u smislu termičke obrade hrane i uštede energije i vremena. Zbog toga se može reći da je MTP uređaj sa vrlo izraženom perspektivom – ako se bude vodilo računa o očuvanju bezbednosti korisnika.

Zbog jasnih trendova koji ukazuju da se MTP sve više prihvata, razvija se prehrambena industrija u kojoj se priprema hrana za termičku doradu u MTP. Hrana se stavlja u MTP zajedno sa ambalažom. Noviji trend je da se na pakovanjima takve hrane bar-kodom upiše informacija o načinu pripreme, a MTP se dodaju čitač bar-koda i elektronika koja na usnovu učitanih vrednosti postavlja odgovarajući režim rada. Time se postiže da svi oni koji nemaju vlastite recepte za pripremu, mogu brzo, bez mogućnosti da pogreše, da pripreme hranu prema receptu proizvođača. To takođe omogućava pripremu polugotovih jela bez posebnog posuđa, već u ambalaži u kojoj se i prodaju.