Home
 
VRSTE OPASNOSTI KOD MTP
 
Opasnost po rukovaoce i konzumente hrane: a) isticanje energije; b)nedovoljna termička obrada hrane, i c) upotreba neodgovarajućih posuda
 

Za korisnike MTP i konzumente hrane obrađene u njoj postoji nekoliko opasnosti, a to su: elektromagnetska polja koja stvara MTP, opasnost od nedovoljne termičke obrade hrane, opasnost od fizičkih povreda i opekotina kao posledica korišćenja neodgovarajućih posuda za hranu i tečnost, opasnost od eksplozivnog izbacivanja tečnosti iz šolje zbog neodgovarajućeg korišćenja MTP i opasnost od pripremanja hrane koja se zbog svoje građe ne može pripremati u MTP.

Ovde nije reč o opasnostima sa kojim mogu da se susretnu serviseri koji otvaraju kućište MTP. Neobučenom i neopremljenom licu strogo je zabranjeno otvaranje kućišta MTP, između ostalog i zbog toga što se nakon zatvaranja kućišta ili zamene vrata MTP obavezno mora ponovo testirati na isticanje energije iz nje, a to može samo obučeno i opremljeno lice. Ako se utvrdi da je nivo isticanja viši od dozvoljenog, zakonom je definisano da se takva MTP ne sme staviti u upotrebu. Ovde se ne govori o opasnostima da bi se ljudi odvratili od korišćenja MTP, naprotiv, to je jedan vrlo koristan uređaj ali samo ako se održava i povremeno kontroliše. Polazimo od pretpostavke da će veća obaveštenost smanjiti strahove i omogućiti da se ne dogode scenariji pri kojima opasnost može da nanese štetu.