Home
 
 
POSUĐE KOJE SE KORISTI U MTP
 
Ne sme se koristiti posuđe:od metala ili koje ima metala po sebi,zemljano ili keramičko posuđe sa vodom u sebi,plastično posuđe koje nije otporno na mikrotalase i povišenu temperaturu
 

U MTP se ne može koristiti svako posuđe. Ono mora da bude napravljeno od materijala koji ne reaguje na mikrotalase. To znači da u MTP ne treba stavljati metalno posuđe ili posuđe koje ima metalne delove ili šare od metala. U metalima mikrotalasi indukuju struje i zagrevaju ih. To će se dogoditi i sa metalnom kašičicom. Na primer, ako u MTP kuvamo kafu i u šolji ostavimo kašičicu, može se dogoditi sledeće: ako je kašičica dovoljno udaljena od zidova radnog prostora, ona će samo brže zagrejati kafu. Međutim, ako je kašičica blizu mrežice na vratima, može doći do varničenja između nje i mrežice. Ovo varničenje može da ošteti mrežicu, a kašičica može da oksidiše. Prilikom vađenja šolje sa kafom, korisnik se može opeći vrelom kašičicom.

Prazno posuđe, koje nije metalno, a ipak se greje u MTP, nije pogodno za upotrebu jer u sebi ima pore sa vodom. Voda, zarobljena u porama zidova posude, može brzo da se pretvori u vodenu paru pod visokim pritiskom koja će stvoriti naprsline, a može da dovede i do eksplozije posude. Primer takvog posuđa je posuđe od nezaštićene keramike. VAŽNA NAPOMENA! Ne treba posude zagrevati u praznoj MTP da bismo ispitali da li se greju. To je isto kao da praznu MTP pustimo u rad, što može dovesti do oštećenja magnetrona i/ili deformacije na kućišu koje će povećati isticanje mikrotalasne energije u okolni prostor.

Posuđe koje ima male naprsline u kojima može da se nađe zarobljen vazduh dok je u njemu tečnost, takođe predstavlja opasnost. Zagrevanjem vode ili kafe u takvoj posudi zagreva se posuda i širi naprslina iz koje se oslobađa vazduh i tako slobodan formira mehur u tečnosti. Kada je voda i suviše pregrejana, dovoljan je samo jedan mehurić da otpočne eksploziju i potpuno isprazni šolju.

 

Casa
 Casa
Čaša sa pukotinom u kojoj je zarobljen vazduh
Zagrejavanjem pukotina se proširila dovoljno da vazduh izađe iz nje i formira balončič.
 Casa Casa
Voda isparava ne samo sa površine dodira sa vazduhom nego i na mestima dodira sa balonom - u unutrašnjosti čaše. Tako balon raste. U jednom trenutku, balon izlazi na površinu i izbacije tečnost iz posude.

 Posuđe od obične plastike može da se istopi ili da čestice iz njega pređu u hranu, dok je zagrejano zbog vruće hrane ili tečnosti. Postoji posebna plastika koja je otporna na mikrotalase i na visoke temeperature i zbog toga je pogodna za upotrebu u MTP.