Home

 

 KORIŠĆENJE MTP

Ako nemamo uputstvo za korišćenje modela MTP koji posedujemo i/ili ako ne umemo da protumačimo oznake na njoj, uvećavamo mogućnost realizacije rizičnih scenarija.

 

MTP je uređaj koji se po načinu upotrebe bitno razlikuje od električnih peći ili peći na čvrsta i tečna goriva. Upotreba je jednostavna i bezbedna po korisnika, ali je neophodno pre korišćenja pročitati opis uređaja, uputstvo za rukovanje i održavanje na nivou korisnika, upozorenja na samoj peći i kuvar sa uputstvima za pripremanje različitih jela i napitaka. Da li su onda mogući scenariji u kojima korisnik nije u mogućnosti da se upozna sa elementima koji su preduslov za bezbedno korišćenje?

Nažalost, praksa pokazuje da se na nekim prodajnim mestima mogu naći MTP na kojima su važna upozorenja po bezbednost korisnika napisana na jeziku koji nije jezik kupaca u toj državi.

Nije redak slučaj da se za dati tip MTP prilikom kupovine ne mogu dobiti tehnički opis MTP i uputstvo za rukovanje i održavanje. Često se umesto ovih dokumenata izdaje neko vrlo skraćeno izdanje, u kojem nedostaju bitni delovi za bezbednost korisnika.

U nekim uputstvima postoje delovi koji nisu jasni za korisnika. Na primer; kad god korisnik posumnja da iz MTP ističe mikrotalasna energija, neophodno je da prestane da je koristiti i odmah podvrgne ispitivanju. Kako čovek nema osetila da detektuje takvo isticanje energije – na osnovu čega sumnjati? Zašto se opterećivati sumnjama ako nisu navedeni razlozi za njih?

Sve ukazuje na to da postoje realne mogućnosti da korisnici zbog neobaveštenosti pogreše i da se stvore scenariji koji mogu dovesti do štete – ugrožavanja zdravlja korisnika i konzumenata ili ometanje rada drugih uređaja