Home

 

 ODRŽAVANJE MTP

Pravilnim održavanjem smanjuje se mogućnost ostvarivanja rizičnih scenarija.

 

Pravilno održavanje MTP je vrlo jednostavno ali i neobično važno za njeno ispravno funkcionisanje, bezbednost rukovaoca MTP i bezbednost konzumenta hrane obrađivane u njoj. Kada nedostaje kvalitetan opis MTP i njenog funkcionisanja, postoje uslovi da se čišćenje MTP razume kao higijensko-estetski zadatak. U takvim uslovima nije teško zamisliti scenarije gde se zbog nedostatka vremena ili zbog važnijih obaveza zaboravi na nečistoće, koje možda nisu dovoljno uočljive. Da navedemo primer: zauljena dodirna površina vrata i okvira kućišta za vrata može znatno povećati nivo isticanja mikrotalasne energije iz MTP. Na zaprljanim zidovima radnog prostora gubi se deo mikrotalasne energije i termički tretiramo hranu sa manjom snagom od one na koju smo je postavili.

 

OPRAVKE MTP

 Opravke povećavaju mogućnost rizičnih scenarija, ako se ne završavaju ispitivanjem bezbednosti rukovaoca.

 

Kvarovi kod MTP nisu česta pojava. I kada se dese ne predstavljaju poseban problem za obučene i opremljene ljude. Nije redak slučaj da i pojedinci pokušaju da ih otklone sami, iako je mnogo sigurnije i bolje da se to uradi u servisu specijalizovanom za tu vrstu MTP koji ima rezervne delove. Ali, otklanjanje kvara nije dovoljno. Mora se obezbediti da MTP bude bezbedna i sa stanovišta isticanja mikrotalasne energije iz nje. Zatvaranje kućišta nakon opravke stvara mogućnost da ostanu zazori, koji nisu dovoljno uočljivi, ali su dovoljni da poput antenica zrače mikrotalasnu energiju u okolni prostor. Zazori su male šupljine koje su posledica: nedovoljno velikog pritiska na nalegajuću površinu, postojanja neravnina ili nečistoća. Zbog toga je neophodno, nakon otvaranja kućišta ili zamene vrata, ponovo utvrditi nivo isticanja energije iz MTP – to je uslov da se ponovo pusti u rad. Naravno, to ima smisla samo ako se utvrđuje na način propisan odgovarajućim standardom i odgovarajućom opremom. Praksa pokazuje da nije retkost da se nakon opravke MTP ne obavi provera njene bezbednosti. Korisnici su ubeđeni da su dobili ispravnu MTP, a zapravo su ušli u vrlo rizičan scenario.