Home
E-mail Print
 
 
IZBOR MTP
 
Na tržištu su prisutne MTP za čiju ispravnost i bezbednost garantuje država, ali nažalost ima i onih koje nisu prošle ispitivanja. Jednostavna provera olakšaće vam da ih razlikujete i da primenite prvu meru vaše zaštite
 
Srbija nema sopstvenu proizvodnju MTP. Sve MTP su uvezene. Međutim, da bi bile uvezane, uvoznik je morao da ispuni važeći zakon, a to je da su MTP zadovoljile kriterijume ispitivanja vezanog za bezbednost korisnika i radiofrekvencijske smetnje, da imaju urednu dokumentaciju, da uz njih ide uputstvo (opis proizvoda i tehničko uputstvo) i da su sva upozorenja na njima napisana na srpskom jeziku. Ako nešto od toga nije ispunjeno, to znači da postoji neregularnost pri njihovom pregledu ili iznošenju na tržište.
 
CE
CE oznaka o usaglašenosti
 
Da bi se MTP našla na tržištu Evropske unije mora da ispunjava opšte i posebne zahteve u vezi bezbednosti. Njime proizvođač potvrđuje da MTP ispunjava sve zahteve date u direktivama koje se odnose na nju i da je obavljena procedura ocenjivanja usaglašenosti. CE znak stavlja sam proizvođač. Ukoliko je neko notifikovano telo ocenjivalo usaglašenost u fazi proizvodnje MTP, onda iza znaka stoji i identifikacioni broj tog notifikovanog tela. Time notifikovano telo preuzima odgovornost za usaglašenost MTP u fazi proizvodnje sa propisanim zahtevima.
 
Notifikovano telo
CE znak sa brojem ovlašćenog tela koje preuzima odgovornost da je MTP usaglašena sa svim zahtevima definisanim u EU
 

Notifikovano telo je telo koje je ispunilo određene zahteve da može da ocenjuje usaglašenost proizvoda sa zahtevma, a priznato je od strane EU.

CE znak čini odgovornim proizvođača ili notifikaciono tela za slučaj da se naknadno utvrdi da nisu ispunjeni svi zahtevi za stavljanje znaka. CE znak nije garancija potrošaću da MTP ispunjava sve zahteve po pitanju bezbednosti - on mu omogućava da preduzme mere za nadoknadu štete ako to nije ispunjeno.

Prilikom kupovine MTP treba se informisati da li postoje servisi za njihovo održavanje i servisi i organizacije koji mogu da ispituju sve elemente bitne za bezbednost korisnika po najnovijim standardima (nivo mikrotalasnog isticanja i termička efikasnost).

Važno je imati podatke o organizacijama koje mogu ispitati MTP na mestu upotrebe i u uslovima upotrebe. Ove organizacije su neophodne za preventivna povremena ispitivanja bezbednosti korisnika MTP.

Izbor MTP koje imaju mogućnost rotacije tacne za hranu koja se termički tretira i to za vreme rada MTP, smanjiće mogućnost nedovoljne termičke obrade hrane.

Vrlo lako sami možete proveriti da li iz MTP koju želite da kupite može da ističe mikrotalasna energija. Dovoljno je da u prodavnici, dok je MTP neuključena, u njen radni prostor stavite vaš mobilni telefon i zatvorite vrata MTP, a onda da pozovete drugim mobilnim telefonom. Ako u prodavnici postoji mogućnost komunikacije mobilnim telefonima, a pozvani telefon se oglasi, to znači da je primio poziv koji ste poslali i da u njega može da uđe mikrotalas koji je najmanje dvostruko duži od talasa koji stvara MTP. To opet znači da postoji vrlo velika mogućnost da će iz te MTP isticati energije za vreme njenog rada.

Isticanje mikrotalasne energije može da se proveri i direktno, i to ako neposredno pre stavljanja vašeg mobilnog telefona u radni prostor MTP sa njega pozovete mobilni telefon nekog ko je sa vama. Zatvorite vrata MTP i sačekajte da vidite da li će i pored zatvorenih vrata poziv trajati. Ako se to dogodi, znači da će iz te MTP za vreme njenog rada isticati mikrotalasna energija. TO ŠTO IZ MTP ISTIČE MIKROTALASNA ENERGIJA JOŠ UVEK NE ZNAČI DA ONA NIJE BEZBEDNA PO KORISNIKE– ONA NIJE BEZBEDNA SAMO AKO JE NIVO ISTICANJA DOSEGAO GRANIČNU VREDNOST.

Pozivanje mobilnog u MTP
Poziva se mobilni telefon koji je u MTP.

Poziv iz MTP
Prvo se pozove sa mobilnog telefona drugi mobilni telefon ili stabilni, a onda se stavi u MTP koja ne radi.

Prilikom prvog i drugog eksperimenta treba imati u vidu sledeće:

MIKROTALASNA PEĆ NE SME BITI U RADU JER ĆE UNIŠTITI MOBILNI TELEFON.

Prilikom ispitivanja mobilni telefon brže troši bateriju (slično kao kada se poziva iz auta ili prostora sa slabim signalom).