Home
E-mail Print
ZNAČAJ USLUGE ZA KLIJENTA
 
Usluga vam stvara uslove da budete odgovorni prema sebi i drugima
 
Mi svojim uslugama obezbeđujemo korisnicima mikrotalasnih peći:

a) poverenje u bezbednost mikrotalasne peći - u uslovima u kakvim se koristi i na način kako se koristi,
b) pravovremeno saznanje da peć mora da se isključi iz upotrebe jer je postala nebezbedna,
c) uštedu vremena i novaca koji bi bili nepotrebno utrošeni na zamenu mikrotalasne peći zbog pogrešnog uverenja da je postala nebezbedna,
d) obezbeđenje uslova da mikrotalasna peć ne smeta radu drugih uređaja,
e) minimiziranje nivoa elektromagnetskog polja u radnoj okolini u koju postoji više mikrotalasnih peći koje istovremeno rade.

Ovde možete preuzeti neke primere izveštaja sa ocenama bezbednosti korisnika mikrotalasnih peći.