Home
E-mail Print

Značaj usluge za korisnike

 

 

Korisnici usluga FOTI doo iz programa stanovanje su kupci stanova i oni koji su već u njima. Iako im je cilj isti, da rizik od gubitaka u stambenom prostoru koji koriste bude što manji, njihov različiti status utiče i na značaj koji imaju usluge FOTI doo za njih.

Kupcima stanova omogućava:

- da sagledaju upotrebnu vrednost stana, obzirom na prisutna elektromagnetska polja DTS, i moguće rizične scenarije;

- da sagledaju da li u takvom stanu bezbedno i bez bojazni po zdravlje, zbog rada ili mogućih akcidenata u DTS, mogu živeti i ljudi sa raznim medicinskim tehničkim pomagalima koji reaguju na elektromagnetska polja;

- da li će u stanu moći da se realizuju medicinske terapije sa elektronskom opremom za tu namenu i omogući bolesnom stanaru da ne mora u bolnicu;

- da li će im za elektronsku opremu koju će morati da koriste u stanu, zbog pokretanja svojih poslova trebati posebna zaštita, ili oprema posebne kvalitete (i cene) koja može raditi pouzdano i u prostoru sa povišenim nivoima elektromagnetskih polja;

- da li će moći stan ili sobe iznajmljivati pod istim uslovima kao i stanari čiji su stanovi udaljeni od DTS.

Stanarima koji su već u takvim stanovima omogućava:

- ako polja DTS ugrožavaju: njihovu bezbednost, zdravlje ili umanjuju vrednost stana (ograničavaju mogućnosti njegove upotrebe) pokrenu postupak za nadoknadu štete i otklanjanje opasnosti kod onih organa koji su doneli odluku da se DTS tu postavi;

- da na osnovu poznavanja raspodele polja u stanu prilagode namenu pojedinih prostora tako da se rizik minimizira;

- da pravilnim odabirom elektronske opreme i primenjujući određene mere zaštite smanje mogućnost pojave rizičnih scenarija;

- da znaju šta mogu bezbedno koristiti u svojim prostorijama, a gde postoje povećani rizici.Korisnici usluga FOTI doo ŠTEDE vreme i novac jer se njihova zaštita zasniva na strategiji upravljanja rizikom, a ne na iskustvu stečenom iz pokušaja i pogreške. Ova strategija im omogućava da predvide moguće gubitke i izbegnu ih na vreme uz minimalne troškove. Oni izbegavaju situaciju da ih mogući gubici zdravstveno ili finansijski razore.